Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Voimassa 1.1.2021 alkaen.

Rekisterinpitäjä
Yrityksen nimi: Kuljetus Perhonen Oy(myöhemmin rekisterinpitäjä)
Y-tunnus: 0976811-2
Käynti- ja postiosoite: Satulasepänkatu 12, 70700 Kuopio
Puhelinnumero: +358 
Sähköposti: kuljetus@perhonen.fi

Tietojenkäsittelyyn ja tietosuojaan liittyvissä asioissa tulee olla yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen rekisterinpitäjän maili.

Yleistä
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, jossa kerromme miten rekisterinpitäjänä käsittelemme henkilötietoja.

Seloste on samalla sopimus henkilötietojen käsittelystä tilanteissa, joissa meidän katsotaan käsittelevän henkilötietoja sinun tai yrityksesi lukuun (ns. ”DPA” = data processing agreement). Oikeudellisesti me olemme tällöin henkilötietojen käsittelijä ja sinä tai edustamasi yritys rekisterinpitäjä. Rekisterin ehtoja sovelletaan kohdasta riippuen yksityishenkilöihin ja yrityksiin tai molempiin.

Tietojen käsittelyn tarkoitukset ja peruste
Käsittelemme tietoja asiakassuhteen hoitamiseen, asiakkaan ja Rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden kohdennettuun mainontaan.

Käsittely perustuu asiakassopimukseen ja henkilökohtaiseen suostumukseen.

Tietolähteet
Tallennetut tiedot saadaan suostumuksella www-lomakkeilta lähetetyistä viesteistä, sähköpostiviesteistä, evästeistä, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa tietoja luovutetaan.

Rekisterinpitäjä käyttää sivuillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi, suorituskyvyn mittaamiseen sekä kohdennettuun markkinointiin. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Voit estää selaimen evästeiden käytön, määrittämällä asetukset selaimesi valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Tietosisältö
Käsittelemme yhtä tai useampaa seuraavista tiedoista:

 • Etu- ja sukunimi
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Ammatillinen viiteryhmä
 • Evästeiden avulla kerätty tieto (IP-osoite, selaintyyppi, lokaatio yms.)
 • Yritys ja asema
 • Yrityksen osoitetiedot
 • Tunnukset ja profiilit sosiaalisen median palveluissa
 • Tiedot tilatuista palveluista
 • Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot
 • Chat-keskusteluhistoria

Tietojen luovutus
Rekisterin tietoja vastaanottavat rekisterin käsittelemiseksi käytetyt järjestelmät, jotka sijaitsevat fyysisesti joko Euroopassa tai USA:ssa ollen Privacy Shield -rekisteröityjä tai ottaneet GDPR -tietosuoja asetuksen huomioon palveluissaan muilla keinoin. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin pyytäessä. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Osaa tiedoista säilytetään ja käsitellään EU:n ulkopuolella. Käsittely täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja Privacy Shieldin vaatimukset henkilötietojen käsittelystä. Tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille.

Tietojen suojauksen periaatteet
Tietoihin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Näitä ovat asiakkuuksiin yhteydessä olevat työntekijät. Rekisterinpitäjä varmistaa, että henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt ja niitä luovutetaan vain henkilöille, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja ja jotka ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

Rekisterinpitäjä toteuttaa henkilötietojen käsittelyssä tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, kuten ohjeistaa henkilöstönsä ja huolehtii käyttämiensä järjestelmien tietoturvasta ja suojaa nämä asianmukaisesti.

Tietoja voi myös käsitellä seuraavat kumppanimme konsernityhtiöineen:

 • Pilvipalvelut: Google LLC, Microsoft Corporation
 • Asiakasviestintä: The Rocket Science Group, Google LLC, HubSpot Inc.,  tawk.to inc., Atlassian, Inc., Active Campaign, MailChimp
 • Maksuliikenne: Stripe Inc.
 • Verkkoliikenteen seuranta: Google LLC
 • Taloushallinto

Tietojen säilytysaika
Suostumuksen perusteella käsiteltävät tiedot säilytetään, kunnes asiakas peruu suostumuksensa. Rekisterinpitäjä voi kuitenkin omien oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa toteuttamiseksi (esimerkiksi huolellisuusvelvoitteensa toteennäyttämiseksi) säilyttää henkilötietoja tämän jälkeenkin tarpeellisin osin.

Rekisteröidyn yleiset oikeudet
Rekisteröity voi muuttaa, poistaa tai unohtaa tietonsa tekemällä kirjallisen pyynnön rekisterinpitäjälle. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä kehittää jatkuvasti liiketoimintaansa ja siksi pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.